دوربین و گیمبال

گیمبال (لرزش گیر)

قطعا تا به حال هنگام عکاسی و فیلم برداری متوجه لرزش دست خود بوده اید و این برای شما یک مشکل اساسی بوده است. حال تصور کنید با این دوربین ها قصد فیلم برداری با کوادکوپتر ها رو هم داشته باشیم. فیلمی تار و پر از لرزش و بی ثباتی را خواهیم داشت که حتی دیدن آن خوشایند نخواهد بود.

از این رو پهبادها و کوادکوپتر ها مجهز به گیمبال های پیشرفته ای میشوند. گیمبال ها ابزاری کارا و ضروری برای تثبیت تصویرها به حساب می آیند. بنابراین میتوان با استفاده از این گیمبال ها، عکس ها و ویدیو های هوایی با کیفیت و شفافتری نسبت به قبل را داشته باشیم.

مکانیزم گیمبال

یک گیمبال از تعدادی حلقه تشکیل شده است که با اتصال به یکدیگر محور هایی با زاویه قادم دور دوربین به وجود می آورند و باعث حفظ ثبات دوربین در طول پرواز می شوند.