لیست قیمت کوادکوپتر سایر برندها

 

نام مدل قیمت در فروش ویژه ( تومان )
۲ کوادکوپتر I8HW ۱,۳۲۰,۰۰۰
۳ کوادکوپتر S70W ۴,۸۵۰,۰۰۰
۴ کوادکوپتر Mjx BUGS 2w ۴,۳۰۰,۰۰۰
۵ کوادکوپتر XK-X300 ۲,۳۰۰,۰۰۰
۶ کوادکوپتر DJI SPARK COMBO ۹,۷۰۰,۰۰۰
۸ کوادکوپتر I8H با دوربین F60R ۲,۰۸۰,۰۰۰
۸ کوادکوپتر MT940 ۹۸۰,۰۰۰

لیست قیمت کوادکوپتر Wltoys

 

 

نام مدل قیمت در فروش ویژه ( تومان )
۱ کوادکوپتر Wltoys Q696-E ۲,۶۰۰,۰۰۰
۲ کوادکوپتر Q393 با دوربین H9R ۲,۷۵۰,۰۰۰
۳ کوادکوپتر Q393 با دوربین F60R ۲,۵۶۰,۰۰۰
۴ کوادکوپتر Wltoys Q393-A ۲,۱۸۰,۰۰۰
۵ کوادکوپتر Wltoys Q393 

( بدون دوربین )

۱,۸۰۰,۰۰۰
۶ کوادکوپتر Q393 با دوربین F60 ۲,۴۲۰,۰۰۰
۷ کوادکوپتر Wltoys Q303-A ۱,۹۰۰,۰۰۰
۸ کوادکوپتر Q303 با دوربین F60R ۲,۳۶۰,۰۰۰
۹ کوادکوپتر Q303 با دوربین H9R ۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۰ کوادکوپتر Q303 با دوربین F60 ۲,۲۲۰,۰۰۰
۱۰ کوادکوپتر Wltoys Q303 

( بدون دوربین )

۱,۶۰۰,۰۰۰

لیست قیمت کوادکوپتر سایما

 

نام مدل قیمت در فروش ویژه ( تومان )
۱ کوادکوپتر Syma X8 PRO ۲,۰۴۰,۰۰۰
۲ کوادکوپتر Syma X25 PRO ۱,۸۸۰,۰۰۰
۳ کوادکوپتر Syma X5UW ۹۵۰,۰۰۰
۴ کوادکوپتر Syma X5HW