لیست قیمت کوادکوپتر سایر برندها

 

نام مدل قیمت در فروش ویژه ( تومان )
۱ کوادکوپتر MT940 ۷۵۰,۰۰۰
۲ کوادکوپتر I8HW ۱,۳۲۰,۰۰۰
۳ کوادکوپتر S70W ۳,۱۰۰,۰۰۰
۴ کوادکوپتر Mjx BUGS 2w ۳,۲۴۰,۰۰۰
۵ کوادکوپتر XK-X300 ۲,۰۵۰,۰۰۰
۶ کوادکوپتر DJI SPARK COMBO ۷,۹۰۰,۰۰۰
۷ کوادکوپتر TYH 6809 ۶۵۰,۰۰۰
۸ کوادکوپتر I8H با دوربین F60R ۱,۸۹۵,۰۰۰

لیست قیمت کوادکوپتر Wltoys

 

نام مدل قیمت در فروش ویژه ( تومان )
۱ کوادکوپتر Wltoys Q696-E ۲,۲۵۰,۰۰۰
۲ کوادکوپتر Q393 با دوربین H9R ۱,۹۸۰,۰۰۰
۳ کوادکوپتر Q393 با دوربین F60R ۱,۸۶۰,۰۰۰
۴ کوادکوپتر Wltoys Q393-A ۱,۸۵۰,۰۰۰
۵ کوادکوپتر Wltoys Q393 

( بدون دوربین )

۱,۲۰۰,۰۰۰
۶ کوادکوپتر Q393 با دوربین F60 ۱,۷۰۰,۰۰۰
۷ کوادکوپتر Wltoys Q303-A ۱,۹۰۰,۰۰۰
۸ کوادکوپتر Q303 با دوربین F60R ۱,۷۰۰,۰۰۰
۹ کوادکوپتر Q303 با دوربین H9R ۱,۸۵۰,۰۰۰
۱۰ کوادکوپتر Q303 با دوربین F60 ۱,۶۲۰,۰۰۰

لیست قیمت کوادکوپتر سایما

 

نام مدل قیمت در فروش ویژه ( تومان )
۱ کوادکوپتر Syma X8 PRO ۱,۹۵۰,۰۰۰
۲ کوادکوپتر Syma X25 PRO ۱,۴۸۰,۰۰۰
۳ کوادکوپتر Syma X5UW ۶۹۰,۰۰۰
۴ کوادکوپتر Syma X5HW ۶۱۰,۰۰۰