لیست قیمت کوادکوپتر سایر برندها

 

نام مدل قیمت در فروش ویژه ( تومان )
۲ کوادکوپتر I8HW ۱,۳۲۰,۰۰۰
۳ کوادکوپتر S70W ۴,۲۰۰,۰۰۰
۴ کوادکوپتر Mjx BUGS 2w ۳,۹۷۰,۰۰۰
۵ کوادکوپتر XK-X300 ۲,۳۰۰,۰۰۰
۶ کوادکوپتر DJI SPARK COMBO ۹,۷۰۰,۰۰۰
۸ کوادکوپتر I8H با دوربین F60R ۲,۰۸۰,۰۰۰

لیست قیمت کوادکوپتر Wltoys

 

نام مدل قیمت در فروش ویژه ( تومان )
۱ کوادکوپتر Wltoys Q696-E
۲ کوادکوپتر Q393 با دوربین H9R ۲,۳۵۰,۰۰۰
۳ کوادکوپتر Q393 با دوربین F60R ۲,۲۶۰,۰۰۰
۴ کوادکوپتر Wltoys Q393-A ۲,۱۸۰,۰۰۰
۵ کوادکوپتر Wltoys Q393 

( بدون دوربین )

۱,۵۰۰,۰۰۰
۶ کوادکوپتر Q393 با دوربین F60 ۲,۱۲۰,۰۰۰
۷ کوادکوپتر Wltoys Q303-A ۱,۹۰۰,۰۰۰
۸ کوادکوپتر Q303 با دوربین F60R ۲,۱۱۰,۰۰۰
۹ کوادکوپتر Q303 با دوربین H9R ۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۰ کوادکوپتر Q303 با دوربین F60 ۱,۹۷۰,۰۰۰

لیست قیمت کوادکوپتر سایما

 

نام مدل قیمت در فروش ویژه ( تومان )
۱ کوادکوپتر Syma X8 PRO
۲ کوادکوپتر Syma X25 PRO ۱,۹۰۰,۰۰۰
۳ کوادکوپتر Syma X5UW ۸۴۰,۰۰۰
۴ کوادکوپتر Syma X5HW