لیست قیمت ماشین کنترلی الکتریکی

نام مدل قیمت در فروش ویژه ( تومان )
۱ ماشین کنترلی Wltoys MT-260 ۱,۴۰۰,۰۰۰
۲ ماشین کنترلی دوربین دار FY001A ۸۵۰,۰۰۰
۳ ماشین کنترلی Savage X4 ۷۵۰,۰۰۰