لیست قیمت دوربین های ورزشی

 

نام مدل قیمت در فروش ویژه ( تومان )
۱ دوربین ورزشی F60 ۶۲۰,۰۰۰
۲ دوربین ورزشی F60R ۷۶۰,۰۰۰
۳ دوربین ورزشی H9 ۱,۱۰۰,۰۰۰
۴ دوربین ورزشی H9R ۹۵۰,۰۰۰
۵ دوربین ورزشی H9T ۸۹۰,۰۰۰
۶ دوربین ورزشی SJ4000 ۱,۲۵۰,۰۰۰
۷ دوربین ورزشی Axeto N6 ۱,۶۳۰,۰۰۰
۸ دوربین ورزشی H9 به همراه پک قواصی
۹ دوربین ورزشی F60R با تجهیزات اضافه ۹۸۰,۰۰۰
۱۰ دوربین ورزشی H9 با اتصالات اضافه ۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۱ دوربین ورزشی اکن مدل H9R به همراه تجهیزات اضافه ۱,۲۳۰,۰۰۰
۱۲ دوربین ورزشی اکن مدل H9R به همراه پک قواصی
۱۳ دوربین ورزشی اکن مدل H9 به همراه گیره های نگهدارنده ۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۴ دوربین ورزشی SJ4000 به همراه گیره های نگهدارنده  ۱,۴۳۰,۰۰۰
۱۵  دوربین ورزشی اکن مدل H9R به همراه گیره های نگهدارنده ۱,۲۵۰,۰۰۰