لیست قیمت دوربین های ورزشی

 

نام مدل قیمت در فروش ویژه ( تومان )
۱ دوربین ورزشی F60 ۶۲۰,۰۰۰
۲ دوربین ورزشی F60R ۷۶۰,۰۰۰
۳ دوربین ورزشی H9 ۹۵۰,۰۰۰
۴ دوربین ورزشی H9R ۸۵۰,۰۰۰
۵ دوربین ورزشی H9T ۸۹۰,۰۰۰
۶ دوربین ورزشی SJ4000 ۱,۲۵۰,۰۰۰
۷ دوربین ورزشی Axeto N6 ۱,۵۲۰,۰۰۰
۸ دوربین ورزشی H9 به همراه پک قواصی ۱,۲۶۰,۰۰۰
۹ دوربین ورزشی F60R با تجهیزات اضافه ۹۸۰,۰۰۰
۱۰ دوربین ورزشی H9 با اتصالات اضافه ۱,۲۸۰,۰۰۰
۱۱ دوربین ورزشی اکن مدل H9R به همراه تجهیزات اضافه ۱,۱۳۰,۰۰۰
۱۲ دوربین ورزشی اکن مدل H9R به همراه پک قواصی ۱,۱۳۰,۰۰۰
۱۳ دوربین ورزشی اکن مدل H9 به همراه گیره های نگهدارنده ۱,۲۸۰,۰۰۰
۱۴ دوربین ورزشی SJ4000 به همراه گیره های نگهدارنده  ۱,۴۳۰,۰۰۰
۱۵  دوربین ورزشی اکن مدل H9R به همراه گیره های نگهدارنده ۱,۱۵۰,۰۰۰