لیست قیمت دوربین های ورزشی

 

نام مدل قیمت در فروش ویژه ( تومان )
۱ دوربین ورزشی F60 ۵۵۰,۰۰۰
۲ دوربین ورزشی F60R ۶۳۰,۰۰۰
۳ دوربین ورزشی H9 ۸۵۰,۰۰۰
۴ دوربین ورزشی H9R ۷۸۰,۰۰۰
۵ دوربین ورزشی H9T ۸۵۰,۰۰۰
۶ دوربین ورزشی SJ4000 ۹۸۰,۰۰۰
۷ دوربین ورزشی Axeto N6 ۱,۴۵۰,۰۰۰
۸ دوربین ورزشی H9 به همراه پک قواصی ۱,۰۵۰,۰۰۰
۹ دوربین ورزشی F60R با تجهیزات اضافه ۸۷۰,۰۰۰
۱۰ دوربین ورزشی H9 با اتصالات اضافه ۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۱ دوربین ورزشی اکن مدل H9R به همراه تجهیزات اضافه ۹۱۰,۰۰۰
۱۲ دوربین ورزشی اکن مدل H9R به همراه پک قواصی ۹۸۰,۰۰۰
۱۳ دوربین ورزشی اکن مدل H9 به همراه گیره های نگهدارنده ۱,۰۷۰,۰۰۰
۱۴ دوربین ورزشی SJ4000 به همراه گیره های نگهدارنده  ۱,۲۸۰,۰۰۰
۱۵  دوربین ورزشی اکن مدل H9R به همراه گیره های نگهدارنده ۹۸۰,۰۰۰