لیست قیمت ماشین کنترلی الکتریکی

نام مدل قیمت در فروش ویژه ( تومان )
۱ ماشین کنترلی Wltoys MT-260 ۱,۴۰۰,۰۰۰
۲ ماشین کنترلی دوربین دار FY001A ۸۵۰,۰۰۰
۳ ماشین کنترلی Savage X4 ۷۵۰,۰۰۰

لیست قیمت دوربین های ورزشی

 

نام مدل قیمت در فروش ویژه ( تومان )
۱ دوربین ورزشی F60 ۵۵۰,۰۰۰
۲ دوربین ورزشی F60R ۶۳۰,۰۰۰
۳ دوربین ورزشی H9 ۸۵۰,۰۰۰
۴ دوربین ورزشی H9R ۷۸۰,۰۰۰
۵ دوربین ورزشی H9T ۸۵۰,۰۰۰
۶ دوربین ورزشی SJ4000 ۹۸۰,۰۰۰
۷ دوربین ورزشی Axeto N6 ۱,۴۵۰,۰۰۰
۸ دوربین ورزشی H9 به همراه پک قواصی ۱,۰۵۰,۰۰۰
۹ دوربین ورزشی F60R با تجهیزات اضافه ۸۷۰,۰۰۰
۱۰ دوربین ورزشی H9 با اتصالات اضافه ۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۱ دوربین ورزشی اکن مدل H9R به همراه تجهیزات اضافه ۹۱۰,۰۰۰
۱۲ دوربین ورزشی اکن مدل H9R به همراه پک قواصی ۹۸۰,۰۰۰
۱۳ دوربین ورزشی اکن مدل H9 به همراه گیره های نگهدارنده ۱,۰۷۰,۰۰۰
۱۴ دوربین ورزشی SJ4000 به همراه گیره های نگهدارنده  ۱,۲۸۰,۰۰۰
۱۵  دوربین ورزشی اکن مدل H9R به همراه گیره های نگهدارنده ۹۸۰,۰۰۰

لیست قیمت کوادکوپتر سایر برندها

 

نام مدل قیمت در فروش ویژه ( تومان )
۱ کوادکوپتر MT940 ۷۵۰,۰۰۰
۲ کوادکوپتر I8HW ۱,۳۲۰,۰۰۰
۳ کوادکوپتر S70W ۳,۱۰۰,۰۰۰
۴ کوادکوپتر Mjx BUGS 2w ۳,۲۴۰,۰۰۰
۵ کوادکوپتر XK-X300 ۲,۰۵۰,۰۰۰
۶ کوادکوپتر DJI SPARK COMBO ۷,۹۰۰,۰۰۰
۷ کوادکوپتر TYH 6809 ۶۵۰,۰۰۰
۸ کوادکوپتر I8H با دوربین F60R ۱,۸۹۵,۰۰۰

لیست قیمت کوادکوپتر Wltoys

 

نام مدل قیمت در فروش ویژه ( تومان )
۱ کوادکوپتر Wltoys Q696-E ۲,۲۵۰,۰۰۰
۲ کوادکوپتر Q393 با دوربین H9R ۱,۹۸۰,۰۰۰
۳ کوادکوپتر Q393 با دوربین F60R ۱,۸۶۰,۰۰۰
۴ کوادکوپتر Wltoys Q393-A ۱,۸۵۰,۰۰۰
۵ کوادکوپتر Wltoys Q393 

( بدون دوربین )

۱,۲۰۰,۰۰۰
۶ کوادکوپتر Q393 با دوربین F60 ۱,۷۰۰,۰۰۰
۷ کوادکوپتر Wltoys Q303-A ۱,۹۰۰,۰۰۰
۸ کوادکوپتر Q303 با دوربین F60R ۱,۷۰۰,۰۰۰
۹ کوادکوپتر Q303 با دوربین H9R ۱,۸۵۰,۰۰۰
۱۰ کوادکوپتر Q303 با دوربین F60 ۱,۶۲۰,۰۰۰