لیست قیمت ماشین کنترلی الکتریکی

 

نام مدل قیمت در فروش ویژه ( تومان )
۲ ماشین کنترلی دوربین دار FY001A ۸۹۰,۰۰۰
۳ ماشین کنترلی Savage X4 ۹۴۰,۰۰۰

لیست قیمت دوربین های ورزشی

 

نام مدل قیمت در فروش ویژه ( تومان )
۱ دوربین ورزشی F60 ۶۲۰,۰۰۰
۲ دوربین ورزشی F60R ۷۶۰,۰۰۰
۳ دوربین ورزشی H9 ۱,۱۰۰,۰۰۰
۴ دوربین ورزشی H9R ۹۵۰,۰۰۰
۵ دوربین ورزشی H9T ۸۹۰,۰۰۰
۶ دوربین ورزشی SJ4000 ۱,۲۵۰,۰۰۰
۷ دوربین ورزشی Axeto N6 ۱,۶۳۰,۰۰۰
۸ دوربین ورزشی H9 به همراه پک قواصی
۹ دوربین ورزشی F60R با تجهیزات اضافه ۹۸۰,۰۰۰
۱۰ دوربین ورزشی H9 با اتصالات اضافه ۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۱ دوربین ورزشی اکن مدل H9R به همراه تجهیزات اضافه ۱,۲۳۰,۰۰۰
۱۲ دوربین ورزشی اکن مدل H9R به همراه پک قواصی
۱۳ دوربین ورزشی اکن مدل H9 به همراه گیره های نگهدارنده ۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۴ دوربین ورزشی SJ4000 به همراه گیره های نگهدارنده  ۱,۴۳۰,۰۰۰
۱۵  دوربین ورزشی اکن مدل H9R به همراه گیره های نگهدارنده ۱,۲۵۰,۰۰۰

لیست قیمت کوادکوپتر سایر برندها

 

نام مدل قیمت در فروش ویژه ( تومان )
۲ کوادکوپتر I8HW ۱,۳۲۰,۰۰۰
۳ کوادکوپتر S70W ۴,۸۵۰,۰۰۰
۴ کوادکوپتر Mjx BUGS 2w ۴,۳۰۰,۰۰۰
۵ کوادکوپتر XK-X300 ۲,۳۰۰,۰۰۰
۶ کوادکوپتر DJI SPARK COMBO ۹,۷۰۰,۰۰۰
۸ کوادکوپتر I8H با دوربین F60R ۲,۰۸۰,۰۰۰
۸ کوادکوپتر MT940 ۹۸۰,۰۰۰

لیست قیمت کوادکوپتر Wltoys

 

 

نام مدل قیمت در فروش ویژه ( تومان )
۱ کوادکوپتر Wltoys Q696-E ۲,۶۰۰,۰۰۰
۲ کوادکوپتر Q393 با دوربین H9R ۲,۷۵۰,۰۰۰
۳ کوادکوپتر Q393 با دوربین F60R ۲,۵۶۰,۰۰۰
۴ کوادکوپتر Wltoys Q393-A ۲,۱۸۰,۰۰۰
۵ کوادکوپتر Wltoys Q393 

( بدون دوربین )

۱,۸۰۰,۰۰۰
۶ کوادکوپتر Q393 با دوربین F60 ۲,۴۲۰,۰۰۰
۷ کوادکوپتر Wltoys Q303-A ۱,۹۰۰,۰۰۰
۸ کوادکوپتر Q303 با دوربین F60R ۲,۳۶۰,۰۰۰
۹ کوادکوپتر Q303 با دوربین H9R ۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۰ کوادکوپتر Q303 با دوربین F60 ۲,۲۲۰,۰۰۰
۱۰ کوادکوپتر Wltoys Q303 

( بدون دوربین )

۱,۶۰۰,۰۰۰