لیست قیمت ماشین کنترلی الکتریکی

 

نام مدل قیمت در فروش ویژه ( تومان )
۲ ماشین کنترلی دوربین دار FY001A ۸۵۰,۰۰۰
۳ ماشین کنترلی Savage X4 ۸۵۰,۰۰۰

لیست قیمت دوربین های ورزشی

 

نام مدل قیمت در فروش ویژه ( تومان )
۱ دوربین ورزشی F60 ۶۲۰,۰۰۰
۲ دوربین ورزشی F60R ۷۶۰,۰۰۰
۳ دوربین ورزشی H9 ۹۵۰,۰۰۰
۴ دوربین ورزشی H9R ۸۵۰,۰۰۰
۵ دوربین ورزشی H9T ۸۹۰,۰۰۰
۶ دوربین ورزشی SJ4000 ۱,۲۵۰,۰۰۰
۷ دوربین ورزشی Axeto N6 ۱,۵۲۰,۰۰۰
۸ دوربین ورزشی H9 به همراه پک قواصی ۱,۲۶۰,۰۰۰
۹ دوربین ورزشی F60R با تجهیزات اضافه ۹۸۰,۰۰۰
۱۰ دوربین ورزشی H9 با اتصالات اضافه ۱,۲۸۰,۰۰۰
۱۱ دوربین ورزشی اکن مدل H9R به همراه تجهیزات اضافه ۱,۱۳۰,۰۰۰
۱۲ دوربین ورزشی اکن مدل H9R به همراه پک قواصی ۱,۱۳۰,۰۰۰
۱۳ دوربین ورزشی اکن مدل H9 به همراه گیره های نگهدارنده ۱,۲۸۰,۰۰۰
۱۴ دوربین ورزشی SJ4000 به همراه گیره های نگهدارنده  ۱,۴۳۰,۰۰۰
۱۵  دوربین ورزشی اکن مدل H9R به همراه گیره های نگهدارنده ۱,۱۵۰,۰۰۰

لیست قیمت کوادکوپتر سایر برندها

 

نام مدل قیمت در فروش ویژه ( تومان )
۲ کوادکوپتر I8HW ۱,۳۲۰,۰۰۰
۳ کوادکوپتر S70W ۴,۲۰۰,۰۰۰
۴ کوادکوپتر Mjx BUGS 2w ۳,۹۷۰,۰۰۰
۵ کوادکوپتر XK-X300 ۲,۳۰۰,۰۰۰
۶ کوادکوپتر DJI SPARK COMBO ۹,۷۰۰,۰۰۰
۸ کوادکوپتر I8H با دوربین F60R ۲,۰۸۰,۰۰۰

لیست قیمت کوادکوپتر Wltoys

 

نام مدل قیمت در فروش ویژه ( تومان )
۱ کوادکوپتر Wltoys Q696-E
۲ کوادکوپتر Q393 با دوربین H9R ۲,۳۵۰,۰۰۰
۳ کوادکوپتر Q393 با دوربین F60R ۲,۲۶۰,۰۰۰
۴ کوادکوپتر Wltoys Q393-A ۲,۱۸۰,۰۰۰
۵ کوادکوپتر Wltoys Q393 

( بدون دوربین )

۱,۵۰۰,۰۰۰
۶ کوادکوپتر Q393 با دوربین F60 ۲,۱۲۰,۰۰۰
۷ کوادکوپتر Wltoys Q303-A ۱,۹۰۰,۰۰۰
۸ کوادکوپتر Q303 با دوربین F60R ۲,۱۱۰,۰۰۰
۹ کوادکوپتر Q303 با دوربین H9R ۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۰ کوادکوپتر Q303 با دوربین F60 ۱,۹۷۰,۰۰۰