لیست قیمت باتری های لیتیوم پلیمر

 

نام مدل قیمت در فروش ویژه ( تومان )
۱ باتری ۳٫۷V و ۵۰۰ میلی آمپر ۶۰,۰۰۰
۲ باتری ۳٫۷V و ۵۰۰ میلی آمپر سری کوادکوپتر SYMA X5 ۶۰,۰۰۰
۳ باتری ۳٫۷V و ۵۰۰ میلی آمپر سری کوادکوپتر SYMA X5U ۱۲۰,۰۰۰
۵ باتری ۳٫۷V و ۵۰۰ میلی آمپر سری کوادکوپتر SYMA X5H ۷۵,۰۰۰
۶ باتری ۳٫۷V و ۷۰۰ میلی آمپر  ۷۸,۰۰۰
۷ باتری ۳٫۷V و ۱۰۰۰ میلی آمپر  ۹۵,۰۰۰
۸ باتری ۳٫۷V و ۱۱۰۰ میلی آمپر  ۱۱۰,۰۰۰
۹ باتری ۷٫۴V و ۲۰۰۰ میلی آمپر سری SYMA X8 ۲۴۰,۰۰۰
۱۰ باتری ۷٫۴V و ۲۰۰۰ میلی آمپر سری SYMA X8PRO  ۳۳۰,۰۰۰
۱۱ باتری ۷٫۴V و ۲۰۰۰ میلی آمپر سری SYMA X8SW ۳۳۰,۰۰۰
۱۲ باتری ۷٫۴V و ۲۵۰۰ میلی آمپر  ۲۸۰,۰۰۰

لیست قیمت کوادکوپتر سایما

 

نام مدل قیمت در فروش ویژه ( تومان )
۱ کوادکوپتر Syma X8 PRO ۲,۰۴۰,۰۰۰
۲ کوادکوپتر Syma X25 PRO ۱,۸۸۰,۰۰۰
۳ کوادکوپتر Syma X5UW ۹۵۰,۰۰۰
۴ کوادکوپتر Syma X5HW